Liên hệ mua hàng
0906655095

Khách hàng Văn phòng Chính Phủ

Văn phòng Chính phủ là một cơ quan ngang Bộ trong Chính phủ Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Kể từ năm 2017 tới nay Văn phòng chính phủ đã tin tưởng sử dụng nhiều sản phẩm của công ty CP gốm Chu Đậu. Sản phẩm luôn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo chọn làm quà tặng trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, bình gốm được thiết kế hình ảnh các nước thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa các nước trong mỗi dịp công tác của các cấp lãnh đạo.

© Copyright 2018  CHUDAU CERAMIC
KẾT NỐI NGAY